Aktuellt

Aktuellt inom förbundet

Läs om våra aktiviteter hösten 2017Läs mera »
Tom Sandström
24.10.2017 kl. 16:58

Kom med på Helsingfors Bokmässa 26-29.10.2017

Hembygdsföreningarna kan låta sälja sina böcker mot en provision på 10 %.Läs mera »
FSH
22.06.2017 kl. 23:20

Övrigt


Arkiv

Årsberättelse 2016

Bokslut 2016

 

Tidningen Hembygden 3/16 utkom som ett jubileumsnummer midsommarveckan 2016, eftersom det då hade förflutit 30 år sedan det första numret utkom midsommarveckan 1986 i en upplaga på 2500 ex. Idag är upplagan 11 000 ex.

I detta jubileumsnummer kan man läsa om aktiviteter från alla landsändar i Svenskfinland. Hembygden nr fyra och fem utkom i oktober och december 2016.

Tre nummer har utkommit i det nya formatet (A4).

Nästa nummer utkommer i slutet av oktober 2017. 

Om man är intresserad av tidningen kan man vända sig till förbundet: forbundet@hembygd.fi.

Aktuellt inom förbundet

24.10.2017 kl. 16:58
Läs om våra aktiviteter hösten 2017

Aktuellt inom förbundet

Helsingfors bokmässa 26-29.10.2017. Finlands svenska hembygdsförbund säljer hembygdslitteratur från fältet i monter 6n55.

                                           ***

Seminariet  "Inte bara skräck och fasa" - ett historiskt och nutida perspektiv på emigrationen till Ryssland på  Kronoby folkhögskola 28.10.2017 i samarbete med Migrationsinstitutet. Förhandsanmälningar till Kronoby medborgarinstitut tfn 06-823 1528, mi.kvarnen.fi. Mera information på www.migrationinstitut.fi.

                                         ****

Träff för digitala ombud på Svenska klubben i Tammerfors lördag 11.11.2017 kl. 10.16. Medverkande: Kaj Kankaanpää och Susanne Lagus.

                            
IT-kväll 8.11.2017 kl. 18-20 på Lärkkulla

Finlands svenska hembygdsförbund ordnar en kväll kring hemsidor onsdag 8.11 kl. 18-20 på Lärkkulla i Karis. De som ansvarar för hembygdsföreningarnas hemsidor är välkomna att lyssna på IT-rådgivare Jonas Lemberg som kommer att berätta om möjligheter och tips hur man kan använda och utnyttja hemsidorna enligt programmet Digistoff.  

Under kvällen kan man ställa frågor som berör hemsidorna och få hjälp med funktioner och andra problem som man kanske irriterat sig över.
Av praktiska skäl önskar vi att Du/Ni anmäler om deltagande gärna så fort som möjligt..Det får gärna komma flera personer från varje förening.  Deltagarantalet är begränsat. Ingen deltagaravgift. Servering.
Anmälan om deltagande bör göras senast tisdag 7 november till Tom Sandström, e-post thsandstrom@gmail.com eller per tfn 0500-615541.

Varmt välkomna!

 


***

Fotoarkiveringsdag i Pargas hembygsmuseum fredag 17.11.2017  kl. 15.00-18.00.
Projektledare Susanne Lagus och fotograf Jens-Ole Hedman berättar hur man arkiverar traditionella och digitala bilder. Anmälan om deltagande senmast 15.11.2017 till Tom Sandström, e-post: thsandstrom@gmail.com, tfn 0500-615541.

***

Höstmöte i Åbo lördag 25.11.2017. Separat kallelse sänds till medlemsföreningarna.


Finlands svenska hembygdsförbund

 

Tom Sandström