Österbottens stormässa som brukar hållas i april är framskjuten. 
Helsingfors bokmässa hålls enligt planerna 28-31 oktober 2021.
FSH hyr som vanligt en monter. Föreningar och privatpersoner kan lämna hembygdslitteratur till försäljning. FSH sköter försäljningen mot en provision på 10 %.