Årets bokmässa i Mässcentret i Helsingfors hålls den 26-29 oktober 2017. 

Finlands svenska hembygdsförbund hyr även detta år en monter. Hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper och även privatpersoner erbjuds möjlighet att ställa ut och sälja hembygdslitteratur, gärna nyutgiven. Förbundet ansvarar för försäljningen. Även gratisbroschyrer kan delas ut. Den som lämnar böcker till försäljning betalar endast en provision på 10 % av försäljningsintäkterna till Hembygdsförbundet.

Om ni är intresserade av att delta, var vänliga och ta kontakt med Hembygdsförbundet, verksamhetsledare Tom Sandström, 0500-615541, e-post: forbundet@hembygd.fi senast 16.10.2017. Böckerna som lämnas till försäljning bör vara oss tillhanda senast 24.10.2017 under adress: Finlands svenska hembygdsförbund, PB 105, 00121 Helsingfors eller Annegatan 12 A 15 (besöksadress).
Kom med och gör hembygdsrörelsen synlig!

Ladda ner anmälningsblanketten här:

http://www.hembygd.fi/Site/Data/1119/Files/Anmaelningsblankett%20Bokmaessan%202017%20rtf.rtf