FSH:s deltagande i Österbottens stormässa senaste år var lyckat så vi hyr även detta år en monter. Hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper och även privatpersoner erbjuds möjlighet att ställa ut och sälja hembygdslitteratur, gärna nyutgiven. Förbundet ansvarar för försäljningen. Även gratisbroschyrer kan delas ut. Den som lämnar böcker till försäljning betalar endast en provision på 10 % av försäljningsintäkterna till Hembygdsförbundet.

Ladda ner bifogade anmälningsblankett, fyll i och skicka som bilaga till e-post forbundet@hembygd.fi senast 23.3.2018. Böckerna kan lämnas till Botniahallen eller skickas till Finlands svenska hembygdsförbund, PB 105, 00121 Helsingfors eller Annegatan 12 A 15 (besöksadress). Mera information senare.

Kom med och gör hembygdsrörelsen synlig!

Ladda ner anmälningsblanketten här: 
Anmälningsblankett Österbottens stormässa 2018

 

 

Årets bokmässa i Mässcentret i Helsingfors hålls i oktober 2018. 

Finlands svenska hembygdsförbund hyr även detta år en monter. Hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper och även privatpersoner erbjuds möjlighet att ställa ut och sälja hembygdslitteratur, gärna nyutgiven. Förbundet ansvarar för försäljningen. Även gratisbroschyrer kan delas ut. Den som lämnar böcker till försäljning betalar endast en provision på 10 % av försäljningsintäkterna till Hembygdsförbundet.

Om ni är intresserade av att delta, var vänliga och ta kontakt med Hembygdsförbundet, verksamhetsledare Tom Sandström, 0500-615541, e-post: forbundet@hembygd.fi.