På listan kommer  namn på personer att finnas  vilka har gediget kunnande inom sin bransch och vilka kan rekommenderas som föreläsare  inom områden relaterade till hembygdsarbete

Allmänna  föreläsare, språk, framtid, samhälle  etc

Kjell Herberts                                                                       Österbotten

Prof. Bo Lönnqvist                                                                Helsingfors

Odin Sjöholm                                                                       Sibbo,  hembygdsböcker, historia

Prof. Laura Kolbe                                                                 Helsingfors

Sebastian Gripenberg                                                          Helsingfors, föreningsfrågor,  

                                                                                             ekonomi

Prof. Alf Rehn

Prof. Nils - Erik Villstrand                                                   Åbo        

Arkiveringsfrågor                                                            

Jens - Ole Hedman,  fotoarkivering                                     Österbotten  

Kenth  Sjöblom                Riksarkivet                                    Helsingfors

Lena  Karhu                     SCA                                               Helsingfors

                                        SLS  personal                                Vasa, Helsingfors

Byggnadsvård, - byggnadsarv

Ark. Mikko Bonsdorff                                      Bastvik gård,  traditionell byggnadskonst och

                                                                       restaurering,

                                                                       föreläsningar brukar hållas  på gården

Marianne Hemgård,   Curatio r.f.                   Åboland

Ark. Tua Sandberg,                                        Sibbo, Nyland

Ark Tove Hagman                                          Borgå

Hannele Seppinen     Borgå Fönsterhantverk Helsingfors       bl.a. hållit kurser på Arbis

Prof. Tore Tallqvist     arkitekturhistoria         Helsingfors   

Gun-Britt Husberg      gamla växter, perenner  i rätt omgivning      Lappträsk

Digitala frågor, pc

Ant Simons                                                     Kulturhuset, Helsingfors

Fotografering

Katja Hagekstam                                            Helsingfors,   fotografera "hembygden"

 

Hantverk, handarbete

Ulla Tillander                                                 Helsingfors,   hantverk  - expert på Fabergé

Lärare vid Axxell, båtbyggarlinjen                 Kuggom,      kan vara intresserade

 

Marknadföringsrelaterade frågor

Dr. Jan -Åke Törnroos,   Åbo Aakdemi,           jtornroo at abo.fi

Maria Österåker                                            Österbotten

Jan Gunnarsson                                             Värdskapet se - visa att alla är välkomna

 

Museifrågor

Museilektor Anna Finnilä,                             Helsingfors 

Lista  med utställningsarkitekter  i Helsingfors  finns på kansliet

Skriv din egen bok-  publicering etc

Carina Wolff-Brandt                  Vingpennan,  Helsingfors

Sig-Britt Backman                                            Nyland    

 

Släktforskning

Lasse Holm                                                      Nyland,  släktforskning  med digitala medel

 

Musik

Finlandssvensk folkmusik

Maria Kalaniemi

... och  möjliga programnummer

(utöver ovannämnda)

Jesper och Jonas Koivumäki                           ex. visor  

Jonas Lemberg                                                visor, ballader etc   .

 

under arbete