Följande  publikationer  kan beställas via kansliet -

 

Hembygd i fokus

Förbundets  25 års historik bestående av antologier skrivna av personer som länge verkat inom  rörelsen.  5 € + porto

-  Nyländska ankarfästen

Populär liten skrift  som berättar om nyländska platser och det svenska språket i landskapet

Ex. på rubriker Den nyländska svenskbygdens  uppkomst...          Eljas Orrman

Sjöfartsminnen vid Pellinge sund - en gammal känd farled          Stig Weckman

Sibbo - allmogesamhället som behöll sin agrara prägel               Anna - Maria Åström

Porkala - drömmen som blev verklighet                                         Henrik Ekberg

Sjundby                                                                                           Bo Lönnqvist

5 € + porto

 

- Spana in staden

Tankar och idéer  för  lärare, dagispersonal samt andra som arbetar med barn -  beställ några böcker  till skolårets  början och inspirera barnen

epost  forbundet@hembygd.fi