Hembygd i fokus

Förbundets 25-års historik bestående av antologier skrivna av personer som länge verkat inom  rörelsen. 5 € + porto

-  Nyländska ankarfästen

berättar om nyländska platser och det svenska språket i landskapet

Ex. på rubriker:
Den nyländska svenskbygdens  uppkomst...         Eljas Orrman
Sjöfartsminnen vid Pellinge sund - en gammal känd farled          Stig Weckman
Sibbo - allmogesamhället som behöll sin agrara prägel               Anna - Maria Åström
Porkala - drömmen som blev verklighet                                         Henrik Ekberg
Sjundby                                                                                           Bo Lönnqvist

5 € + porto

- Spana in staden

Tankar och idéer  för  lärare, dagispersonal samt andra som arbetar med barn -  beställ några böcker  till skolårets början och inspirera barnen