Premierade   för  lång aktiv verksamhet inom hembygdsrörelsen

 

Under sommarens gång har bl.a.  följande personer  blivit ihågkomna  för  långt, idogt arbete   hembygden till fromma

 

Rose-Marie Back, Kaskö - hon har  satt sin själ i att upprätthålla  hembygdsmuseet i staden

Tommy Olin   har  bl.a. jobbat ivrigt med  Fäboda  museiområde

 

Båda  premierades med  förbundets förtjänsttecken i silver

 

Stig Nyström, Liljendal hembygdsförening  fick Finlands svenska hembygdsförbunds  förtjänsttecken för energiskt arbete inom föreningen

Esbo hembygdsförenings ordförande Benita Åkerlund har i tillägg till många andra utmärkelser  blivit förärad förbundets silvermedalj för ett långvarigt och idogt arbete hembygden till fromma.