IT-verkstad torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 18.00 - 20.30 på Vasa Arbis, Kyrkoesplanaden 15. På kursen kommer IT-rådgivare Niklas Ojala från Webbhuset att instruera och vägleda om det verktyg, dvs Digistoff, som används av de hembygdsföreningar har fått sina hemsidor via Hembygdsförbundet. Niklas Ojala svarar också på frågor gällande Digistoff och hemsidor. Man bör anmäla sig senast isdag 9 oktober till denna e-postadress eller per tfn 0500-615541 (även sms). Ingen deltagaravgift. Det finns möjlighet att köpa kaffe under pausen.

Fotoarkiveringskväll onsdag 24 oktober i huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors. Fotograf Jens-Ole Hedman föreläser. Anmälan om deltagande senast 22 oktober till Hembygdsförbundet, e-post: forbundet@hembygd.fi eller tfn 0500-615541 (även sms).


Hembygdsförbundets höstmöte med seminarium om digitalisering, Juthbacka herrgård i Nykarleby lördag 10 november. Besök även till Kuddnäs, det nyrenoverade Topelius barndomshem. Dagen börjar kl. 10.30 på Kuddnäs. Lunch kl. 12.00 på Juthbacka, höstmöte ca kl. 13.00 och  ett digitaliseringsseminarium ca kl. 14 med Susanne Lagus och Oskar Ros som föreläsare. Dagen avslutas kl. 16.15. Ingen deltagaravgift men för lunch och kaffe debiteras 12 €/person.  Anmälan om deltagande bör göras  senast fredag 2.11.2018 till forbundet@hembygd.fi eller tfn 0500-615541 (även sms).


Informationsdag lördag 17 november kl. 10-16 i Mellannyland (mötesplatsen meddelas senare) dels gällande EU:s dataskyddsreform, dels om hemsidor och Digistoff. Hur påverkas föreningar av dataskyddsreformen? Vad måste vi göra med vårt medlemsregister? Får man samla in e-postadresser? Vilka nya rättigheter får de vars uppgifter registreras? Hur kan föreningar uppfylla reformens krav på ett smidigt sätt? Kom och ställ dina frågor till våra IT-rådgivare. Verksamhetsombud Sebastian Gripenberg samt IT-rådgivare Jonas Lemberg och Kaj Kankaanpää medverkar. Ingen deltagaravgift men avgift debiteras för lunch och kaffe. Anmälan om deltagande bör göras senast måndag 12 november till forbundet@hembygd.fi eller tfn 0500-615541 (även  sms).