Hur åtgärda fukt- och mögelskador?

En eftermiddag kring fukt- och mögelskador samt målarfärger ordnas fredag 23.11.2018 kl. 12-16 i Lagstad hembygdsgård i Esbo, Gamla Lagstadsvägen 4. Byggmästare Leif Slotte och VD Thomas Noreila från Trähus Ab berättar och ger råd. Inträdet är fritt. Kaffeservering mot avgift. Anmälan om deltagande till verksamhetsledare Tom Sandström senast torsdag 20.11, helst per e-post: thsandstrom@gmail.com eller telefon 0500-615541 (även SMS).