IT-verkstad, fördjupad kurs måndag 11 mars kl. 18.00 - 20.30 på Lärkkullastiftelsen, Lärkkullavägen 22, Karis. En kurs  för vana Digistoff användare då man lär sig mera avancerade funktioner. Deltagarna har möjlighet till personlig handledning i arbetet med den egna föreningens webbsida. OBS! Ta med din förenings inloggningsuppgifter till Digistoff samt egen dator. Skicka gärna in frågor på förhand i samband med anmälan. Som lärare och instruktör fungerar Jonas Lemberg. Anmälan om deltagande bör göras senast 7.3.2019 till Hembygdsfdörbundet, helst per e-post: forbundet@hembygd.fi eller per telefon 0500-615541 (även SMS).
***
Hembygdsförbundets bokmonter vid Österbottens stormässa 6-7 april, Botniahallen, Prostövägen 2, Korsholm. Anmälan om deltagande senast den 20 mars till Hembygdsförbundet. Se separat ruta nedan!
***
IT-verkstad, grundnivå måndag 8 april kl. 18.00 - 20.30 på Kristliga folkhögskolan, Seminariegatan 19, Nykarleby. Som lärare och instruktör fungerar Niklas Ojala, Webbhuset. Anmälan om deltagande senast 4.4.2019 till Hembygdsförebundet. Se uppgifter ovan.
***
Hembygdsförbundets vårstämma lördag 27 april kl. 12.00 i Brinkalahuset, Gamla stortorget 3, Åbo. Kallelse sänds till medlemsföreningarna. Omedelbart efter vårstämman ca kl. 13 vidtar Hembygdsparlamentet med ett flertal föreläsningar och diskussioner.