IT-verkstad, fördjupad kurs onsdag 30 oktober kl. 18.00 - 20.30 på Borgå folkakademi (Akan). En kurs  för både nya och vana Digistoff- användare då man lär sig mera avancerade funktioner. Deltagarna har möjlighet till personlig handledning i arbetet med den egna föreningens webbsida. OBS! Ta med din förenings inloggningsuppgifter till Digistoff samt egen dator. Skicka gärna in frågor på förhand i samband med anmälan. Som lärare och instruktör fungerar Jonas Lemberg. Anmälan om deltagande bör göras senast 25.10.2019 till Hembygdsförbundet, helst per e-post: forbundet@hembygd.fi eller per telefon 0500-615541 (även SMS).

 IT-verkstad, grundnivå tisdag 5 november kl. 18.00 - 20.30 på Kristliga folkhögskolan, Seminariegatan 19, Nykarleby. Som lärare och instruktör fungerar Niklas Ojala, Webbhuset. Anmälan om deltagande senast 31.10. 2019 till Hembygdsförbundet. Se uppgifter ovan.
                                       ***
Hembygdsförbundets höststämma torsdag  den 7 november 2019  kl.14.00 i G18-huset, rum 101, Georgsgatan 18, Helsingfors.  Kallelse sänds till medlemsföreningarna. Anmälan om deltagande till höststämman senast den 31 oktober till Hembygdsförbundet. Se uppgifter ovan.