Hembygden

_______________________

 

 

Artiklar från Hembygden

Tidningen Hembygden

Förbundet utger tidningen Hembygden, som är ett språkrör för det finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet. Tidningen har en upplaga på 11.000 ex. och utkommer fem gånger per år och sänds till medlemsföreningarnas medlemshushåll, organisationer, kommuner, bibliotek, medborgarinstitut, museer m.m.

Hembygden skriver om kultur- och hembygdsliv i Svenskfinland, skriver reportage om hembygdsmuseer, föreningar, gör personporträtt, samt publicerar aktuella nyheter och information inom förbundets verksamhetsfält. Hembygden utkommer 2017 med fem nummer; i februari, april, juni, oktober och december. Deadline: Den 15 i föregående månad.

Artiklar sänds exempelvis  på  e-postadress thsandstrom@gmail.com eller forbundet@hembygd.fi. Minns att  texten skall sändas som separat fil - och bilder separat i JPEG -format.

Som chefredaktör och ansvarig utgivare fungerar Tom Sandström. Tidningen kan prenumerares till pris om 12 €/år. Medlemmar i Garantiföreningen för Finlands svenska hembygdsförbund erhåller tidningen som medlemsförmån, priset är 12 €/år.

Mediainforamtion 2017

1/1  sida    1800 € svartvit eller färg
1/2  sida    900 €
1/4  sida    500 €