Medlemmar

Finlands svenska hembygdsförbund har inte personmedlemmar utan det är föreningar och kommuner som är medlemmar.
Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 95 €/år och berättigar till yttrande- samt rösträtt under stämmorna, en vår- och en höststämma som arrangeras på olika orter i Svenskfinland.
Samverkande medlemmar betalar 50 €/år och har närvaro- och yttranderätt vid förbundets möten.
Kommuner betalar 100 €.
Som medlemsförmån får båda kategoriernas medlemmar tidningen Hembygden till alla sina medlemshushåll. Båda medlemskategorierna har möjlighet att få gratis hemsidor. Intresserade föreningar bedes vända sig till Hembygdsförbundet för att få inloggningskoderna till hemsidan.
Föreningen kan också få föreningsverktyget Desky (som bl.a. innehåller katalogiseringsprogrammet Katalogen, program för medlemslistor, bokgöringsprogram m.m.) till medlemsförmånspris.
För närvarande har förbundet 24 ordinarie medlemmar och 91 samverkande medlemmar. Därtill har förbundet fyra kommuner som medlemmar. Totalt 119 medlemmar.

Ordinarie medlemmar:
Ebba Brahesamfundet, Jakobstad
Esbo hembygdsförening
Esse hembygdssällskap
Ingå musei- och hembygdsförening
Jeppo hembygdsförening
Karis hembygdsförening
Karlebynejdens hembygdsförening i Vasa
Korpo hembygdsförening
Kronoby hembygdsförening
Kvevlax hembygdsförening (2016)
Larsmo hembygdsförening
Lojosamfundet
Nagu hembygdsförening
Nykarleby-Oravais hembygdsförening i Vasa
Nylands svenska hembygds- och museiförbund
Närpes hembygdsförening
Raseborgs Gille
Sagalundgillet
Stundars, Korsholm
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Kultur Österbotten
Svenska Österbottens hembygds- och museiförbund                                                            Vörå museiförening
Åbosamfundet
Öja hembygdsförening

Samverkande medlemmar: 
Bennäs byaråd
Bergö fornminnesförening
Bertby ungdoms- och hembygdsförening
Björkö fornminnesförening
Borgånejdens släkt- och bygdeforskare
Brobyggarna, Sjundeå  
Byagårdsföreningen i Toby (2019)
Degerby byaråd
Dragsfjärds hembygdsförening
Dånö museiförening, Åland (2017)
Ekenäs skärgårds hembygdsförening (2017)
Fagerbacka fäbodställe, Purmo
Fiskars hembygdsförening
Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening
Föreningen Brage i Helsingfors (2021)
Föreningen Brage i Vasa
Föreningen Gamla stan i Ekenäs (2020)
Föreningen Korsnäs Mine Center
Föreningen Nanoq, Jakobstad
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
Föreningen Vi Neristassbor, Karleby
Gamla Närpes socken
Gardberg Center, Raseborg
Gerby-Vestervik hembygdsförening
Helsingfors släktforskare (2020)
Hembygdens vänner i Sjundeå
Hembygdsföreningen Framstegsvännerna i Lotlax
Hembygdsföreningen Hangögillet i Helsingfors
Hembygdsgruppen i Katternö
Hopenback-Lekstrand fornminnesförening
Houtskärs kulturgille
Högsåra byalag (2017)
Jakobstad-Pedersörenejdens hembygdsförening i Vasa
Jakobstads släkt- och bygdeforskare (2019)
Karleby hembygdsförening
Karlebynejdens bygde- och släktforskare
Kaskö hembygds- och museiförening
Kimitonejdens hembygdsförening i Helsingfors
Korsnäs hembygdsförening
Kortjärvi byagårdsförening (2017)
Koskö hembygdsförening
Kovjoki hembygds- och museiförening
Kristinasällskapet
Kyrkslätts hembygdsförening
Kårböle Gille
Kökars hembygdsförening, Åland
Lappträsk hembygdsförening
Liljendal hembygdsförening
Malax museiförening
Maxmo hembygdsförening
Munsala hembygdsförening
Nedervetil hembygdsförening
Nordanå byagårdsförening
Nykarleby museiförening (2021)
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare                                                                             Nötö hembygdsförening (2017)
Oravais hembygdsförening (2017)
Oravais historiska förening (2019)
Pargas hembygdsförening
Pargas släktforskare
Pedersörenejdens hembygdssällskap
Pellinge hembygdsförening
Petalax hembygdsförening
Pojo hembygdsförening
Pörtom hembygdsförening
Raseborgs släkt- och bygdeforskare
Replot museiförening (2016)
Replot skärgårds hembygdsförening
Sibbo hembygdsförening
Sjundby traditionsförening
Snappertuna fornminnesförening
Sundom bygdeförening, Vasa
Sundom lokal-TV (2019)
Svenska odlingens vänner i Helsinge (2020)
Svensk förening i Åggelby
Söderfjärdens hembygdsförening
Terjärv hembygdsförening
Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening
Vandasällskapet (2017)
Valsbergs hembygdsförening (2016)
Vasanejdens släkt- och bygdeforskare
Vassor bys samfällighet (2020)
Västerhankmo hembygdsförening (2016)
Utö hembygdsförening (2019)
Yttermarkgillet (2016)
Ålandsforskarna (2016)
Ålands vänner i Helsingfors (2016)
Österbottniska fornforskningssällskapet (2016)
Österö-Västerö byaförening, Vörå (2016)
Övermark hembygdsförening
Överpurmo hembygdsförening

Kommuner:
Karleby
Nykarleby
Närpes
Raseborg