Museidagar blev Hembygdsdagar
Eftersom namnet Museidagar inte motsvarar innehållet i evenemanget har styrelsen beslutat att namnet ändras till Hembygdsdagar som är ett bredare begrepp.
Hösten 2021 ordnas Hembygdsdagarna i Ekenäs, Raseborg. Lördagens föreläsningar hålls i Snåresalen precis som under de första Museidagarna år 2001. 
Mera information senare.