Hembygden

_______________________

 

 

Styrelsen för Finlands svenska hembygdsförbund 2019:

Ordförande: Holger Wester, fil.dr, docent, Jeppo

Medlemmar:                                    Suppleanter:

Christer Westerlund, Ingå              Kim Björklund, Karis   
Raul Nyström, Sibbo                       Gun-Britt Husberg, Lappträsk
Arne Tasa, Helsingfors                    Kristine Rehnström, Helsingfors 
Vakant                                               Hans Lille, Helsingfors
Gun Herranen, Åbo                         Bengt Selin, Åbo
Gunilla Örnell, Högsåra                   Siv Wikström, Korpo
Kaj Irjala, Kristinestad                     Eva-Marie Backnäs, Vasa
Jens-Ole Hedman, Pedersöre        Göran Strömfors, Malax