Hembygden

_______________________

 

 

Styrelsen för Finlands svenska hembygdsförbund 2020:

Ordförande: Holger Wester, fil.dr, docent, Jeppo

Medlemmar:                                    Suppleanter:

Christer Westerlund, Ingå               Kim Björklund, Karis   
Raul Nyström, Sibbo                       Gun-Britt Husberg, Lappträsk
Arne Tasa, Helsingfors                    Kristine Rehnström, Helsingfors 
Lorenz Brunnsberg, Hfrs                 Hans Lille, Helsingfors
Gun Herranen, Åbo                         Bengt Selin, Åbo
Gunilla Örnell, Högsåra                   Anne Bergström, Pargas
Göran Strömfors, Malax                  Eva-Marie Backnäs, Vasa
Jens-Ole Hedman, Pedersöre         Tommy Olin, Pedersöre