Hembygden

_______________________

 

 

Styrelsen för Finlands svenska hembygdsförbund 2021:

Ordförande: Holger Wester, fil.dr, docent, Jeppo

Ordinarie medlemmar:                      Suppleanter:
Christer Westerlund, Ingå                   Kim Björklund, Karis
Britt-Lis Sederholm, Pernå                  Hans Blomberg, Sibbo
Arne Tasa, Helsingfors                        Kristine Rehnström, Helsingfors
Lorenz Brunnsberg, Helsingfors        Hans Lille, Helsingfors
Lisa Molander, S:t Karins                    Bengt Selin, Åbo
Gunilla Örnell, Högsåra                       Anne Bergström, Kimitoön
Göran Strömfors, Malax                      Eva-Marie Backnäs, Vasa
Bertel Widjeskog, Jakobstad              Tommy Olin, PedersöreMedlemmar: