Bokmässan i Helsingfors 28-31.10.2021
 

Finlands svenska hembygdsförbund deltar i mässan med egen monter (nr 7D108).
Montern finns invid scenen Blåbärslandet i Bokbyn (den svenska avdelningen), som finns nära ”mittpunkten” Esplanadi.
Hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper och även privatpersoner erbjuds möjlighet att ställa ut och sälja hembygdslitteratur, gärna nyutgiven. Även gratisbroschyrer kan delas ut.
Förbundet ansvarar för försäljningen och uppbär en provision på 10 % av försäljningsintäkterna

Anmälning

 • Ladda ner och fyll i anmälningsblanketten som skickas senast 16.10.2021 till forbundet@hembygd.fi
     Anmälningsblankett 
   

 • Blanketten kan också skickas per post till:
  Finlands svenska hembygdsförbund,
  Handelsesplanaden 10 D,
  65100 VASA

  Kom ihåg att uppge i anmälningsblanketten hur böckerna hämtas till försäljning.
   

Lämna böcker till försäljning

 • Böckerna kan föras eller skickas till Mässcentret, monter 7D108 eller till I-B Sandström i Grankulla. 
  Kontaktuppgifter mm skickas i den bekräftelse du får på din anmälning.
   

 • Böckerna som lämnas till försäljning, d.v.s. de förs inte direkt till Mässcentret, bör vara oss tillhanda senast 21.10.2019. 

 

Konkurrensen är hård, och de stora förlagen bjuder ut många billiga böcker. Erfarenheten har visat att det kan löna sig att sälja till mässpris så att kunderna tycker att de skall passa på. Det lönar sig inte att skicka/föra alltför många ex av varje bok, förutom om boken är en förväntad storsäljare.