Anmälningsformulär till hembygdsdagarna i Ekenäs 10-11.9.2022

Vänligen kryssa i nedan det alternativ du önskar delta i.
Stadsvandringen 10.9
Utfärdsönskemål söndag 11.9
Alternativ 1.
- Hangö Frontmuseum med basutställningen ”Hangö i främmande händer” visar bl.a. bilder från evakueringen av Hangö udd. Det var i fjol 80 år sedan Hangöfronten upprättades efter att Finland varit tvunget att utarrendera Hangö udd till Sovjetunionen.
- Bunkern Irma, som rymde 16 soldater, är en av de bunkrar som byggdes som en del av den försvarslinje, Harparskogslinjen, som byggdes 1941.
- Pansarhindren med 12 000 stenar tvärs över Hangö udd är synliga från vägen.
- Raseborgs museum med intressanta utställningar
- Lunch 12-tiden i Ekenäs
- Samlingsmagasinet Leira (se presentation av Leira)
- Dragsviks massgravar 1918 med Sture Lindholm som ciceron.
Alternativ 2.
- Billnäs bruk från bussfönster
- Fiskars bruksområde (Fiskars Village) har fått flera priser de senaste åren, bl.a. som bästa inhemska besöksmål. I de gamla bruksbyggnaderna finns i dag t.ex. butiker, caféer, museer, hantverkare, företag och konstnärer. Vi gör en guidad promenad på ca 1 km genom bruksorten (vid dåligt väder med buss). Möjlighet att besöka Fiskars museum, ett museum som upprätthålls av Fiskars hembygdsförening. Inträde till museet på egen bekostnad.
- Lunch 12-tiden vid Åminne gård
- Om vädret och tiden tillåter besöker vi kort Raseborgs medeltida slott, en av de ståtligaste slottsruinerna i Finland. Promenad bussen-ruinerna 400 m.
- Dragsvik massgravar 1918, ciceron Sture Lindholm.

Logi
Alternativ 1: Motel Marine
Alternativ 2: Stadshotellet
Vänligen kryssa i hur många nätter du behöver logi nedan:
Abonnerad bussresa
Busstopp med start i Lovisa (lördagmorgon 10.9):

06:30 Lovisa
07:10 turisthållplats Borgå Fredsgatanturist hållplats
07:30 Söderkulla, mittemot K-butiken
08:00 Kiasma
08:25 Iso Omena
09:00 Sjundeå
09:30 Ekenäs
Busstopp med start i Karleby (fredag 9.9):

12:15 Karleby Busstation
12:30 Kronoby vägskäl busshållplats
12:45 Edsevö Neste
13:00 Ytterjeppo parkering
13:15 Oravais ABC
14:10 Vasa Stadshus
14:50 – 15:00 Pörtom Pörteborg
15:20 Närpes TB (Tomaten)
15:35 Kristinestads ABC
16:45 – 17:30 Paus ABC Sticku Björneborg
20:45 Ankomst Ekenäs
Skriv siffran 6 med bokstäver:

Eventuella bidrag till boktorget

Boktorget är öppet under lördagen. Hembygdsföreningar och även privatpersoner har möjlighet att kostnadsfritt lämna hembygdsböcker och andra tryckalster till försäljning. Boktorget sköts i princip av arrangören (FSH) men bokförsäljarna får gärna vara med och dejourera och marknadsföra sina alster. Även äldre hembygdslitteratur kan säljas.

Fyll i anmälningsformuläret nedan eller ladda ner dokumentet, klicka här, fyll i och skicka in till forbundet@hembygd.fi.

- Ta gärna med färdigt ifyllda bankgiron (om ni har) till boktorget där uppgifter om mottagare och kontonummer framgår.

- Bokförsäljaren ansvarar för transport till och från platsen.

- Böckerna bör vara färdigt prissatta.

Skriv siffran 5 med bokstäver: