Anmälningsformulär till hembygdsdagarna i Ekenäs 10-11.9.2022

 

  • P.g.a. ett lägre deltagarantal än vi räknat med har programmet ändrats i den mån att vi bara gör en exkursion på söndagen. Alternativ 1, museirutten, är den som blir av. 
  • De abbonnerade bussarna från Nyland och Österbotten kan tyvärr inte heller utlovas, vi kontaktar de berörda för att fundera ut alternativ. 
Vänligen kryssa i nedan det alternativ du önskar delta i.
Stadsvandringen 10.9
Museirutten
- Hangö Frontmuseum med basutställningen ”Hangö i främmande händer” visar bl.a. bilder från evakueringen av Hangö udd. Det var i fjol 80 år sedan Hangöfronten upprättades efter att Finland varit tvunget att utarrendera Hangö udd till Sovjetunionen.
- Bunkern Irma, som rymde 16 soldater, är en av de bunkrar som byggdes som en del av den försvarslinje, Harparskogslinjen, som byggdes 1941.
- Pansarhindren med 12 000 stenar tvärs över Hangö udd är synliga från vägen.
- Raseborgs museum med intressanta utställningar
- Lunch 12-tiden i Ekenäs
- Samlingsmagasinet Leira (se presentation av Leira)
- Dragsviks massgravar 1918 med Sture Lindholm som ciceron.
Logi
Alternativ 1: Motel Marine
Alternativ 2: Stadshotellet
Vänligen kryssa i hur många nätter du behöver logi nedan:
Abonnerad bussresa
Busstopp med start i Lovisa (lördagmorgon 10.9):

06:30 Lovisa
07:10 turisthållplats Borgå Fredsgatanturist hållplats
07:30 Söderkulla, mittemot K-butiken
08:00 Kiasma, Helsingfors
08:25 Iso Omena, Esbo
09:00 Sjundeå
09:30 Ekenäs
Busstopp med start i Karleby (fredag 9.9):

12:15 Karleby Busstation
12:30 Kronoby vägskäl busshållplats
12:45 Edsevö Neste
13:00 Ytterjeppo parkering
13:15 Oravais ABC
14:10 Vasa Stadshus
14:50 – 15:00 Pörtom Pörteborg
15:20 Närpes TB (Tomaten)
15:35 Kristinestads ABC
16:45 – 17:30 Paus ABC Sticku Björneborg
20:45 Ankomst Ekenäs
Skriv siffran 7 med bokstäver:

Eventuella bidrag till boktorget

Boktorget är öppet under lördagen. Hembygdsföreningar och även privatpersoner har möjlighet att kostnadsfritt lämna hembygdsböcker och andra tryckalster till försäljning. Boktorget sköts i princip av arrangören (FSH) men bokförsäljarna får gärna vara med och dejourera och marknadsföra sina alster. Även äldre hembygdslitteratur kan säljas.

Fyll i anmälningsformuläret nedan eller ladda ner dokumentet, klicka här, fyll i och skicka in till forbundet@hembygd.fi.

- Ta gärna med färdigt ifyllda bankgiron (om ni har) till boktorget där uppgifter om mottagare och kontonummer framgår.

- Bokförsäljaren ansvarar för transport till och från platsen.

- Böckerna bör vara färdigt prissatta.

Skriv siffran 4 med bokstäver: