Förbundets förtjänsttecken

 

Finlands svenska hembygdsförbund tillhandahåller tre olika slag av utmärkelser som kan beviljas förtjänta personer inom hembygdsarbetet.

1. Förtjänsttecknet i silver

Förtjänsttecknet i silver instiftades år 2005 och är ett  märke som kan beviljas personer som utfört en aktiv insats inom hembygdsarbetet.

Förtjänsttecknet kan beviljas hela året av antingen FSH:s ordförande eller verksamhetsledaren. Priset är 25 €.

 

2. Förtjänstplakett 

Förtjänstplaketten som instiftades år 1990 kan beviljas en person som gjort en mycket aktiv insats inom hembygdsarbetet.

Beviljandet av plaketten kräver ett enhälligt styrelsebeslut. Plaketten kan sökas av hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper eller arbetsgrupper eller föreningar som bedriver hembygdsliknande verksamhet.

På plaketten graveras mottagarens namn och det datum den överräcks till mottagarten. Med plaketten följer ett etui. Priset är 75 €.

Logon på förtjänsttecknen är ett murankare och  på framsidan står texten " Förankrad i hembygden".  

 

3. Hembygdsmedaljen i silver med blåvitt band

Hembygdsmedaljen instiftades år 2008 och är förbundets högsta förtjänsttecken.

Medaljen kan beviljas en person som fungerat en lång tid som ordförande för en hembygdsförening eller en person som gjort en synnerligen betydande insats för det finlandssvenska hembygdsarbetet.

Beviljandet av medaljen kräver ett enhälligt styrelsebeslut.  Medaljen kan sökas av hembygdsföreningar och hembygdsforskargrupper eller arbetsgrupper eller föreningar som bedriver hembygdsliknande verksamhet.

Med medaljen följer ett etui. Priset är 100 €.

 


Alla förtjänsttecken  åtföljs av  ett diplom. Ansökan  bör inlämnas minst fyra veckor före utdelning. Ansökaren besluter vilket datum skall skrivas på diplomet.