GarantiföreningenOm du vill stöda FSHs verksamhet kan du bli medlem i Garantiföreningen
Du kan ansluta dig till Garantiföreningen genom att kontakta förbundets verksamhetsledare.
Tfn 040 1841 668  eller  e-post  forbundet@hembygd.fi

Medlemsavgiften är 15 €/år  (2021), och som medlem får du också
tidningen Hembygden

 

Här finns stadgar för
Garantiföreningen för  Finlands Svenska Hembygdsförbund rf