Hembygden

_______________________

 

 

Finlands svenska hembygdsförbund

Kontaktuppgifter:

T.f. verksamhetsledare:

Inge-Britt Sandström 
GSM: 0500-615541 (OBS! Det gamla kanslinumret 09-6123 488 är inte längre i bruk.)

Kansli:
Besöksadress: Annegatan 12 A 15
Postadress: PB 105, 00121 Helsingfors
E-post: fsh.hembygd@gmail.com eller forbundet@hembygd.fi

Digihem: Susanne Lagus:
040-1841668
susanne.lagus@hembygd.fi