Om oss

Finlands svenska hembygdsförbund grundades år 1983 på initiativ av Svenska kulturfonden och de regionala hembygds- och museiorganisationerna i Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten.

FSH är en central- och intresseorganisation för de finlandssvenska hembygdsföreningarna. Till förbundets uppgifter hör att ge råd och information, ordna kurser, utbildningsdagar och seminarier i hela Svenskfinland.

Förbundsmedlemmar är de regionala hembygds- och museiorganisationerna, ett flertal lokala föreningar samt några kommuner.

Inom Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) verkar ca 120 lokala hembygdsföreningar, vilka utför arbetet på gräsrotsnivå.

 

Stadgar för FSH

Förbundets hedersordförande är Brage Räfsbäck, Korsholm.
Hedersmedlemmar är  Margareta Segersven, Sjundeå, Erik Hannula, Larsmo samt Li Näse, Kimitoön