Beskrivning

Syftet med projektet är att stärka och utveckla verksamheten vid hembygdsmuseerna på FSH:s verksamhetsområde genom att erbjuda utbildningspaket för aktiva inom lokalmuseer och lokalhistoriska arkiv i Svenskfinland.

Utbildningspaketen omfattar olika ämnen som samlingsförvaltning, marknadsföring och kommunikation, publik verksamhet och utställningsarbete.

Vi erbjuder utbildningspaketen regionvis under 2024 och 2025, i samarbete med museer med regionalt ansvar.

 

Materialbanken


   Inom projektet utvecklar vi en omfattande materialbank, där lokalmuseer och -arkiv tillhandahålls resurser och stöd för att
   utveckla deras verksamhet och göra den mera ändamålsenlig.
   Materialet kan användas vid självstudier inom föreningar, av föreläsare och kursledare.

Aktuellt inom projektet


Diskussionstillfällen i Vasa, 10-11 oktober
 

I oktober bjuder vi in till diskussionsträffar i FSH:s lokaler i Vasa. Syftet är att höra om föreningarnas aktuella verksamhet och diskutera deras utbildningsbehov.

När?
Tisdag, 10 oktober kl 17.00-18.15
Onsdag, 11 oktober kl 10.00-12.00

Var?
Handelsesplanaden 10 D i Vasa

Välkomna och väl mött!


Fyll i vår enkät!

Det är föreningarnas behov av kurser, föreläsningar och workshopar som skall styra utbildningsprojektets innehåll. Därför vill vi ta reda på vilka slags kunskaper och färdigheter det finns behov av i föreningarnas verksamhet. 
Du kan svara på enkäten här.

Tack för din medverkan!

 

 

Kontakt

                    Marion Kwiatkowski                                                          
                   
- Projektledare -         
                    E-post:    marion.kwiatkowski(ä)hembygd.fi
                    Telefon:  050 - 5508863