Syftet med projektet är att stärka och utveckla verksamheten vid hembygdsmuseerna på FSH:s verksamhetsområde genom att erbjuda utbildningspaket för aktiva inom lokalmuseer och lokalhistoriska arkiv i Svenskfinland.

Utbildningspaketen omfattar olika ämnen som samlingsförvaltning, marknadsföring och kommunikation, publik verksamhet och utställningsarbete.

Vi erbjuder utbildningspaketen regionvis under åren 2024 och 2025, i samarbete med museer med regionalt ansvar.

 

 

 Materialbanken


Inom projektet utvecklar vi en omfattande materialbank, där lokalmuseer och -arkiv tillhandahålls resurser och stöd för att utveckla deras verksamhet och göra den mera ändamålsenlig. Materialet kan användas vid självstudier inom föreningar, av föreläsare och kursledare.
 

Materialbanken finns på digihem:

Klicka här

 

Aktuellt inom projektet

Efter en spännande vår med en rad inspirerande kurser om olika delar av museiverksamheten - från finansiering till samlingspolicy och volontärsamordning - är det nu dags att blicka framåt och börja planera nya och givande kurser inför hösten.

Har ni några tankar eller önskemål om kurser eller ämnen ni skulle vilja se? Kanske finns det områden där ni skulle vilja fördjupa era kunskaper med hjälp av experter?

Vänligen fyll i vår enkät och hjälp oss att ordna kurser som bäst stödjer er och er verksamhet!
 

Enkäten hittar ni här

Aktuellt inom projektet

Efter en spännande vår med en rad inspirerande kurser om olika delar av museiverksamheten - från finansiering till samlingspolicy och volontärsamordning - är det nu dags att blicka framåt och börja planera nya och givande kurser inför hösten.

Har ni några tankar eller önskemål om kurser eller ämnen ni skulle vilja se? Kanske finns det områden där ni skulle vilja fördjupa era kunskaper med hjälp av experter?

Vänligen fyll i vår enkät och hjälp oss att ordna kurser som bäst stödjer er och er verksamhet!

Enkäten hittar ni här


 

Kontakt


 

 

 

Marion Kwiatkowski
- Projektledare -
E-post: marion.kwiatkowski(ä)hembygd.fi