Stöd oss  

Vår verksamhet på Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) möjliggörs med hjälp av statsbidrag, bidrag från privata fonder och stiftelser, frivilliga bidrag samt medlemsavgifter.

 

Med vår verksamhet vill vi stöda hembygdsföreningar i Svenskfinland genom föreläsningar, kurser och seminarier. Vartannat år ordnas  hembygdsdagar och förbundet ger även ut tidningen Hembygden till alla medlemsföreningars personmedlemmar.

Vi är tacksamma över de frivilliga bidrag som kommer in till förbundet. De frivilliga bidragen hjälper oss mycket i vårt arbete med att ge ut tidningen Hembygden.

Nu införs även möjligheten till att göra en testamentdonation. En testamentdonation som doneras till välgörenhet är skattefri så ideella organsiationer behöver inte betala arvsskatt på den. 

Vid frågor om testamentdonation till Finlands svenska hembygdsförbund, ta kontakt med verksamhetsledare Susanne Lagus

FSH:s stadgar, klicka här

FSH är en central- och intresseorganisation för sina medlemsorganisationer och finlandssvenska hembygdsföreningar.