Förbundets förtjänsttecken

Styrelsen har beslutat om att kriterierna för förtjänsttecknen ska förnyas. I samband med de förnyade kriterierna kommer ett nytt förtjänsttecken att införas. Processen är under arbete och vi meddelar våra medlemsföreningar när allt är klart. 

Finlands svenska hembygdsförbund tillhandahåller tre olika slag av utmärkelser som kan beviljas förtjänta personer inom hembygdsarbetet.

1. Förtjänsttecknet i silver

Förtjänsttecknet i silver instiftades år 2005 och är ett  märke som kan beviljas personer som utfört en aktiv insats inom hembygdsarbetet.

Förtjänsttecknet kan beviljas hela året av antingen FSH:s ordförande eller verksamhetsledaren. Priset är 25 €.


Mått: 1,7 x 2,5 cm

 

2. Förtjänstplakett (Tillfälligt slut)

Förtjänstplaketten kommer att få en ny design och processen är under arbete, vi meddelar våra medlemsföreningar när den nya designen blir tillgänglig.

Förtjänstplaketten som instiftades år 1990 kan beviljas en person som gjort en mycket aktiv insats inom hembygdsarbetet.

Beviljandet av plaketten kräver ett enhälligt styrelsebeslut. Plaketten kan sökas av hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper eller arbetsgrupper eller föreningar som bedriver hembygdsliknande verksamhet.

På plaketten graveras mottagarens namn och det datum den överräcks till mottagaren. Med plaketten följer ett etui. Priset är 75 €.

Logon på förtjänsttecknet är ett murankare och på framsidan står texten " Förankrad i hembygden".  


Mått: 4,8 x 7,5 cm

 

3. Hembygdsmedaljen i silver med blåvitt band

Hembygdsmedaljen instiftades år 2008 och är förbundets högsta förtjänsttecken.

Medaljen kan beviljas en person som fungerat en lång tid som ordförande för en hembygdsförening eller en person som gjort en synnerligen betydande insats för det finlandssvenska hembygdsarbetet.

Beviljandet av medaljen kräver ett enhälligt styrelsebeslut.  Medaljen kan sökas av hembygdsföreningar och hembygdsforskargrupper eller arbetsgrupper eller föreningar som bedriver hembygdsliknande verksamhet.

Med medaljen följer ett etui. Priset är 100 €.


Mått etuiet: 5,2 x 11,0 cm
Medaljen diameter: 3,1 cm


Alla förtjänsttecken åtföljs av ett diplom. Ansökan bör inlämnas minst fyra veckor före utdelning. Ansökaren besluter vilket datum som ska skrivas på diplomet.