Aktuellt

Pressmeddelande om föreningshus

Coronarestriktionerna har lett till att en stor del av föreningshusen fortsättningsvis hållits stängda.Läs mera »

FSH:s nya museiutbildningsprojekt

Kom med tips och önskemål. Fyll i vårt enkla frågeformulär!Läs mera »

Den 18 januari fick vårt förbund ett sorgebud. Verksamhetsledaren sedan 1986, Tom Sandström, hade drabbats av en plötslig sjukdomsattack och avlidit. Tom hade ägnat sina mannaår åt att utveckla förbundet till att bli en allfinlandssvensk institution som samlade hembygdsrörelsen i vårt land. Han skapade tidningen ”Hembygden” som blev den viktigaste sammanhållande länken.
Förbundets styrelse deltar i familjen Sandströms djupa sorg. Fru Inge-Britt och döttrarna Jannike, Malena och Pamela är de närmast sörjande.
Vi har avtalat med Inge-Britt och Jannike att de tillsammans för verksamheten vidare till slutet av maj. Däri ingår också att utge ”Hembygden” enligt tidigare praxis.
I juni tar den nya verksamhetsledaren Susanne Lagus över. 

Holger Wester
ordförande

Kontaktuppgifter: Nya verksamhetsledaren Susanne Lagus, e-post: susanne.lagus@hembygd.fi, tfn 040 1841 668 (tills vidare)
Inge-Britt Sandström som skött verksamheten under våren är ännu denna vecka anträffbar på tfn 0500615541. Senare på 0409652460.


Länk till Digihems hemsida

 

Hembygdsförbundets resa till Höga Kusten har lagts på is tills coronaläget lugnat sig. I stället ordnas en kortare resa till öar i Åbolands skärgård 20-21.8.2021. P.g.a. stor efterfrågas ordnas en likadan resa 30.8-1.9.2021.
Programmet för Höga Kustenresan 2020 skulle ha sett ut så här: /Site/Data/1119/Files/Resa%20Hoega%20Kusten(4).pdf 
 

 

Medlemmar

Hembygden

Hembygdslitteratur

Hembygdsresor

Bildgalleri

Arkivkliniken

Kurser och seminarier

Musei-/Hembygdsdagar

Projekt Digihem

Länkar

Övrigt

Kotiseutuliitto

Bilderna som kan ses på startsidan har sänts in av medlemmar eller deltagare i FSH-tävlingar, även Antti Puustinen har låtit FSH använda  sina bilder.