Museiutbildningsprojekt inleds

30.08.2023 kl. 15:12
På hösten inleds planeringen av FSH:s museiutbildningsprojekt som riktar sig till föreningar som upprätthåller lokalmuseer och lokalhistoriska arkiv i Svenskfinland.

Projektet kommer att erbjuda föreläsningar, workshopar och seminarier som ska stödja föreningar med att aktivare utveckla sin museiverksamhet och med att engagera andra. Utbildningen erbjuds under 2024 och 2025.

Marion Kwiatkowski fungerar som projektledare. Marion har skrivit en doktorsavhandling vid Helsingfors universitet om 'nya dialekttalare' i Svenskfinland, dvs talare vars föräldrar har invandrat till Finland. Inom ramen för avhandlingsarbetet har hon lärt känna och kommit att älska den rika finlandssvenska kulturen samt insett hur betydelsefulla kulturella rötter är för att skapa en stark grund från vilken en kulturell gemenskap kan utveckla sig och ta in nya influenser.

Om du har frågor om utbildningen, önskemål eller förslag på ämnen som ska behandlas ta gärna kontakt med Marion!

E-post:   marion.kwiatkowski@hembygd.fi
Telefon:  050-5508863