Hembygden - Infotillfälle 19.10 och 25.10

17.10.2023 kl. 20:21
Har du frågor om de kommande ändringarna med tidningen Hembygden, så finns nu möjlighet att få svar på dem

Från och med år 2024 kommer medlemsföreningarna att betala en summa per personmedlem som får tidningen. Hur stor den summan är kommer att bestämmas på höststämman.
Hembygden kommer också, vid sidan av papperstidningen, att kunna läsas digitalt i en webbapplikation


Har er förening frågor kring det här så delta i något av de två infotillfällen som hålls online nu i oktober


torsdag 19.10  kl. 18:30
onsdag 25.10  kl. 15:30. OBS! ÄNDRAT KLOCKSLAG (tidigare info 18:30, se medlemsbrev 4 /2023)

Till de som anmäler sig skickas länk till mötesrummet i zoom.
Anmälan till forbundet@hembygd.fi

Välkomen med!