Hembygden 1-2024

29.02.2024 kl. 10:01
E-tidningen öppen att läsas för alla.

Åters först nummer av Hembygden utkommer enbart som e-tidning och kan dagen till ära läsas utan inloggning.

Hembygden 3-3023 var historiskt eftersom det var första numret det var möjligt för alla som får Hembygden att läsa den även digitalt. Numret var ett "testnummer" för att komma igång med rutinerna, överföringar mm som vi på redaktion behöver göra för att skapa en e-tidningen.

Med nummret 1-2024 har nu den officiella e-tidningen tagits i bruk och vi publicerar den som  öppen för alla att läsas, utan inloggning.

Hembygden 2-2024 utkommer som papperstidning men kan även läsas som e-tidning. På adressfältet hittar du din kundnummer (medlemsnummer) som behövs för att skapa konto i prenly och på så vis kunna läsa e-tidningen i fortsättning.

Länk till Hembygden 1-2024
https://www.tidningen.hembygd.fi 

Bild av korsordet kan du ladda ner här och printa ut.