Kallelse till våstämma 2024

02.04.2024 kl. 14:41
Vårstämman hålls i Helsingfors lördag 27.4.2024

Finlands svenska hembygdsförbund rf:s medlemmar kallas till vårstämma lördagen den 27 april 2024 kl. 13.00.

Stämman hålls i mötesrummet Ture (1:a vån.) i Richarsdsgatans bibliotek, Richardsgatan 3, Helsingfors, men det är också möjligt att delta på distans. Den som önskar delta på distans bör meddela till vilken e-postadress möteslänken skall skickas.

Anmälan bör göras senast torsdag 18.4 till forbundet@hembygd.fi eller tfn 040-1841 668.

Ladda ner kallelsen

Susanne Lagus