Seminarium i Karleby 30.10.2021

07.09.2021 kl. 14:51

Seminarium i Karleby lördagen den 30.10.2021 kl 13-16
Plats: Karleby stadshus, Karleby salen, Salutorget 5 
Arr: Karleby stad och FSH r.f

Program 

 

13:00

Finlands svenska Hembygdsförbund
Ordförande Holger Wester
 

Professor emeritus Nils Erik Villstrand:
”Möjliggörande historia – några exempel från Österbotten”.

14:00 - 14:20 PAUS
Kaffeservering i Gamlakarleby-aulan

Fil.dr Julia Dahlberg:
”Finland och Österbotten – medborgerlighet och hembygd hos tre
generationer av släkten Donner”.


Stadsrådet Bror Hagström:
”Särdrag i bygdens dialekt” - en inblick i ”Grondsprååtsi”.


Sammanfattning och avslutningsord
Karleby stad, Kulturdirektör Sampo Purontaus

Kaffeservering.
Anmälningar senast 25.10.2021 till berit.store@kokkola.fi,
044 7809 260 eller forbundet@hembygd.fi, 040 1841 668

Ladda ner program som pdf