Kurs i användningen av Katalogen

30.09.2021 kl. 15:16
Måndagen 18.10.2021 kl 17:30-19
Måndagen den 18.10.2021 kommer en kurs i hur man använder Katalogen att hållas på FSH:s kansli. 
På plats finns Susanne Lagus, som berättar om katalogiseringen och Niklas Ojala (webbhuset), som berättar om programmets funktioner.