Föreläsning om fotografier och rättigheter

15.02.2022 kl. 08:49
Online-evenemang 23.3.2022

En föreläsning med fokus på sådant som berör publicering av fotografier. Föreläsningen tar upp bland annat upphovsrätt och publicering, användning av licenser och hantering av personuppgifter. Föreläsare är Tove Ørsted, sakkunnig inom arkivfunktioner, Aalto-universitetet.
Har ni frågor som ni önskar få svar på under föreläsningen kan ni skicka in dem i förväg. Efter föreläsningen finns reserverat tid för eventuella frågor och diskussion.

Tid: Onsdagen den 23.3 kl. 18:30 – 20:30
Anmälning:  senast 20.3

Max. antal deltagare är 20 personer (datorer)

Anmälningar och frågor till föreläsaren skickas till forbundet@hembygd.fi  , senast 16.3
Föreläsningen hålls på Zoom och länk till mötesrummet skickas ut 22.3 till de anmälda.

 

Motsvarande föreläsning ordnades 23.2.2022