Föreläsning om arkivering

21.02.2022 kl. 16:33
Ordnas som hybridevenemang 6.4.2022

Arja Rantanen, direktör, Riksarkivet Vasa, håller två online föreläsningar om skötseln av hembygdsarkiv och arkivering.
Föreläsningarna behandlar hur man bör ta emot dokument, beskrivning och förteckning av arkiv samt annat praktiskt gällande uppbevarande av arkivmaterial.

Frågor till föreläsaren kan skickas in i förväg,
senast 31.3

Tid: Onsdagen 6.4 kl. 18:30 – 20:00. 
Plats: zoom och på FSH:s kontor i Vasa
Anmälning senast 4.4.2022

Anmälningar och frågor till föreläsaren skickas till forbundet@hembygd.fi
Föreläsningen hålls både fysikt och på distans.

Länk till mötesrummet (Zoom) skickas ut den 5.4 till de anmälda.
För de som vill delta fysiskt finns mölighet att komma till FSH:s kansli på Handelsesplanaden 10 D.