Holger Wester 1942 - 2022

23.03.2022 kl. 17:22

Den 21 mars fick vårt förbund ett sorgebud att vår ordförande, fil.dr, docent Holger Wester (Jeppo) hade gått bort efter en halkolycka.

Holger Wester valdes till förbundets ordförande år 2014. År 2022 skulle ha varit Holgers nionde år som ordförande och enligt honom själv det sista. Han hade flera gånger sagt att ”det året jag fyller 80 blir mitt sista som ordförande”. Föga kunde man ana att det uttalandet skulle komma att betyda att det även blev Holgers sista levnadsår. Vi kommer att sakna Holgers mångsidighet och kunskap speciellt den om förbundets verksamhet, något som varit till ovärderlig hjälp efter Tom Sandströms oväntade bortgång i januari 2021.

Förbundets styrelse deltar i familjen Westers sorg.

Styrelsen /
gm Susanne Lagus, verksamhetsledare

 

För den som vill hedra Holger Westers minne och på så vis stöda FSH:s verksamhet, kan göra en inbetalning till Finlands svenska hembygdsförbunds konto FI76 4055 2420 0101 85. Meddelande: Till Holger Westers minne
Insamlade medel kommer att stöda verksamhet som låg i Holgers intresse; arkivfrågor samt dokumentering och forskning i lokalhistoria.