Höststämma 15.11.2022

02.11.2022 kl. 20:02
Förbundets medlemmar kallas till höstmöte

 

Hembygdsförbundets stadgeenliga höststämma hålls i år i Helsingfors.
Mötet ordnas som hybridevenemang, dvs man kan delta på plats eller på distans via zoom.

Tid: 15.11.2021 kl 18:00
Plats: Rum 101, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors och på distans via zoom

Anmälan bör göras senast tisdag den 8 november till Hembygdsförbundets kansli, forbundet@hembygd.fi  eller tfn 040-1841 668. Ange också i din anmälan hur du vill delta; på plats eller distans.

Höstmöteshandlingarna, samt länk till zoom, sänds per e-post till anmälda medlemmar. Vid behov kan möteshandlingarna även postas.

Kallelse till höststämma 2022