Höststämman 2022

08.12.2022 kl. 16:44
Ny styrelse för år 2023

Förbundet höll sitt medlemsmöte, hösstämma, i Helsingfors 15.11.2022.

På mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Inga övriga ärenden hade kommit in.

Mötet beslöt behålla medlemsavgifterna på samma nivå som ifjol, dvs samverkande medlem 50 €/år, ordinarie medlem 95 €/år och kommunmedlem 100 €/år.

På mötet valdes ordförande för år 2023.
Mathias Kaihivorta valdes till ny ordförande för förbundets styrelse. Så här presenterar han sig själv:
Docent Matias Kaihovirta är född 1983 i Vasa, bor numera i Karis i Raseborg. Disputerade 2015 på en avhandling i nordisk historia vid Åbo Akademi om bruksarbetarnas politiska kultur och -agerande i Billnäs 1900-1920. Avhandlingen tilldelades statsrådet Mauritz Hallbergs pris av Svenska litteratursällskapet i Finland och Rudolf Meidners pris av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Sverige. Jag har sysslat med akademisk forskning sedan jag disputerade och har mer eller mindre studerat olika aspekter av finlandssvensk samhällshistoria under 1900-talet.

För närvarande har jag påbörjat arbetet med att författa Pojo kommuns historia för åren 1865-2008, beställare är Pojo- respektive Fiskars hembygdsförening. Jag är sedan 2022 styrelsemedlem i Beställningshistorikcentralen r.f. Jag är intresserad av lokalhistoria och brukar rätt ofta använda finlandssvenska lokalhistoriska fallstudier i min forskning.
 

Styrelsen fick några nya medlemmar och består av följande personer:
Kurt Ekman (Kyrkslätt), Britt-Lis Sederholm (Pernå), Arne Tasa (Helsingfors), Lorenz Brunnsberg (Helsingfors), Lisa Molander (St: Karins), Anne Bergström (Kimito), Victoria Nylund (Vasa) och Tommy Olin (Pedersöre)

Suppleanter: Marina Grotell (Sjundeå), Hans Blomberg (Sibbo), Kristine Rehnström (Helsingfors), Melker Olenius (Helsinge), Fredrika Henriksson (Kimito), Mikael Aalto (Nagu), Maria Strandberg (Malax) och Tanja Björklund (Kovjoki).

Välkommen med, säger vi speciellt till vår nya ordförande och till de nya styrelsemedlemmarna.

Verksamhetsplan 2023