Hembygden nr 1/23 och övrig info

02.01.2023 kl. 09:30

Bästa föreningar, vi vill från Hembygdsförbundet hälsa att nummer 1/23 av Hembygden utkommer den sista mars. Deadline för artiklar kommer vi ändå att ha den 20 januari, men det finns möjlighet att skicka in ännu i slutet av januari. Anledningen till att det första numret skjuts upp har att göra med att vi inväntar några offerter som vi behöver ha ordnat innan vi kan ge ut följande nummer. Styrelsen kommer ännu att besluta hur många nummer av tidningen som ges ut i år. 

 

Frivilliga bidrag. 
Om du vill stöda utgivningen av Hembygden kan du betala in valfri summa till kontonummer FI76 4055 2420 0101 85, med referensnummer 1232.
(Förbundet har den 27.10.2022 beviljats tillstånd (RA/2022/1512) för insamling av frivilliga bidrag för utgivningen av Hembygden).

Prenumerera.
Man kan även som privatperson prenumerera på Hembygden, en årsprenumeration kostar 15 €/år. Mejla dina uppgifter, namn och adress, till forbundet@hembygd.fi. Styrelsen kommer att under 2023 ta ställning till om priset på årsprenumeration behöver höjas.

God fortsättning!