Vårstämma 2023

31.03.2023 kl. 09:55
Hålls i Vasa lördag 15.4.2023

Finlands svenska hembygdsförbund rf:s medlemmar kallas till vårstämma lördagen den 15 april 2023 kl. 13.00. Stämman hålls i SFV:s möteslokal på Handelsesplanaden 23 B, Vasa. Det finns möjlighet att delta på distans via videotjänsten Zoom. Den som önskar delta på distans bör meddela till vilken e-postadress möteslänken skall skickas.

Till vårstämman har varje ordinarie medlemsorganisation rätt att utse två befullmäktigade representanter, vilka var och en har rösträtt. Dessa bör uppvisa fullmakt.

De samverkande medlemsorganisationernas personmedlemmar har också rätt att delta i
stämman. De har yttranderätt men saknar rösträtt och behöver inte uppvisa fullmakt.

På vårstämman behandlas stadgeenliga ärenden. Ytterligare kommer i punkt 9 att behandlas tidningen Hembygden och de ändringar som behöver göras för att kunna finansiera utgivningen.

Efter vårstämman bjuder förbundet på kaffe med söta och salta tilltugg.
 

Anmälan bör göras senast torsdag 6.4 till forbundet@hembygd.fi eller tfn 040-1841 668. Av praktiska skäl bör alla anmäla sitt deltagande i vårstämman. 

VÄLKOMNA!

 

Verksamhetsberättelse år 2022
Föredragningslista 15.4.2023