Garantiföreningen

27.04.2023 kl. 09:21
Stiftande möte i Åbo 3.5.2023

Garantiföreningen för Finlands svenska hembygdsförbund kallar
till ett stiftande möte i Åbo 3.5.2023. Medlemmarna och övriga intresserade är välkomna. Mötet ordnas som hybridmöte, dvs man kan delta på distans via zoom

Läs mera på sidan Garantiföreningen