Hösten på förbundet

30.08.2023 kl. 11:11
Sommarsemestrarna är nu över och vi på förbundet har återgått till vanliga rutiner. Nedan kan ni läsa om några av de saker som händer på förbundet under hösten. 

 

 • Museiutbildningsprojektet drog igång 15.8 med Marion Kwiatkowski vid rodret. Projektet är tvåårigt och är tänkt att resultera i material som hembygdsmuseer och lokalarkiv ska kunna använda sig av inom sin verksamhet. En närmare presentation av Marion och projektet kommer upp riktigt snart på hemsidan. 
   
 • Hembygdsförbundet kommer i vanlig ordning att närvara på Bokmässan i Helsingfors den 26-29.10 vid egen monter. Hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper och även privatpersoner erbjuds möjlighet att ställa ut och sälja
  hembygdslitteratur, gärna nyutgiven. Även gratisbroschyrer kan delas ut.
  Förbundet ansvarar för försäljningen och uppbär en provision på 10 % av försäljningsintäkterna.
   
 • Höststämman ordnas i Åbo, preliminärt datum är lördagen den 25.11. Möteskallelse skickas några veckor före mötet. 
   
 • Medlemsutskick skickas till våra medlemmar v. 36
   
 • Årets sista nummer av Hembygden kommer ut i slutet av november. Deadline för material är 20.10.