FSH efterlyser minnen från förbundets tidiga år

14.09.2023 kl. 11:52
Finlands svenska hembygdsförbund firar i år 40 år av verksamhet. Vi vill gärna höra om minnen från förbundets tidiga år av verksamhet.

Ärade medlemmar och vänner av Finlands Svenska Hembygdsförbund,

Som föreningens medlemmar bär vi på ansvaret att vårda och föra vidare de minnen som utgör grunden för vårt Finlands Svenska Hembygdsförbunds existens.

När vi blickar tillbaka på föreningens tidiga år, ser vi en stark gemenskap som föddes ur en längtan efter att bevara vårt språk, vår kultur och våra traditioner. Det var en tid av mod och beslutsamhet då våra föregångare samlades för att säkerställa att vår finlandssvenska identitet skulle bestå i detta vackra land som vi alla delar.

Vi ber nu er, kära medlemmar, att dela med er av era personliga minnen och berättelser från denna avgörande period. Berätta om de eldsjälar som lade grunden till vårt förbund, om de möten som formade vårt syfte och om de utmaningar som övervanns med enastående uthållighet.

Era minnen är skatter som kommer att lysa upp vår framtida väg. Genom att lyssna till era berättelser kommer vi att kunna vårda och utveckla vår förening på ett sätt som hedrar det arv vi bär på.

Tillsammans ska vi fortsätta att vara väktare av vår finlandssvenska hembygdstradition. Låt oss låta dessa berättelser vara en källa till inspiration för kommande generationer och en påminnelse om den kraft som förenar oss.

Har ni till exempel minnen från de första hembygdsdagarna (dåvarande finlandssvenska museidagarna) som ordnades i Ekenäs 2001, minnen från någon speciell kurs, en exkursion tillsammans med förbundet? Allt är av intresse för oss. 

Material kan skickas till vår e-post forbundet@hembygd.fi

Om vi får tillräckligt med material kan vi skapa en artikel som för oss tillbaka till forna minnen i det kommande numret av Hembygden.

Tack för er generositet och ert engagemang.

 

Med vänliga hälsningar,

vi på Finlands svenska hembygdsförbund