Uppdatering av medlemsregister

19.09.2023 kl. 10:36
Inför novembernumret av Hembygden önskar vi få in uppdaterade medlemslistor från våra föreningar.

Vi på förbundet önskar få in uppdaterade medlemslistor från våra medlemsföreningar i god tid inför utgivningen av det tredje numret av Hembygden som utkommer den 30.11. Allra senast den 13.11 behöver vi få in de uppdaterade medlemslistorna för att ändringarna ska hinna med inför postningen av tidningen. 

Enskilda medlemmar kan fortfarande meddela sina adressändringar direkt till oss, men kom då också ihåg att meddela din förening om adressändringen så deras uppgifter är uppdaterade när de skickar sin medlemslista till oss.

Vi vill även uppmärksamma på att Hembygden småningom kommer att bli tillgänglig som e-tidning. Inför den här förändringen kommer vi att behöva e-postadresser till alla enskilda medlemmar som önskar få tillgång till e-tidningen. Därför ber vi våra föreningar att börja samla in e-postadresser från de medlemmar som kan tänka sig att läsa Hembygden digitalt.