Hembygden 3-2023

27.11.2023 kl. 18:46
Årets sista nummer utkommer 30.11-23

Denna veckas torsdag (30.11) utkommer Hembygden nr 3-2023 och tidningen är historisk eftersom den från och med nu finns både som pappers- och webbtidning. Alla som får Hembygden kan nu läsa den även digitalt som s.k e-tidning. E-tidningen blir tillänglig den 30.11

För att kunna läsa e-tidningen behöver du skapa ett konto, vilket görs med
din e-postadress och ditt ”medlemsnummer”, som hittas i adressfältet på tidningens baksida. Medlemsnumret består av sex siffror och hittas i adressfältet på den här tidningens baksida.

Observera! FSH har inga personmedlemmar utan endast föreningsmedlemmar men för att få ett unikt nummer för varje läsare, infördes ett s.k. medlemsnummer.

Webbapplikationen, där man loggar in för att läsa Hembygden, hittas på https://tidningen.hembygd.fi/

 

Textalk Media Ab (Sverige) heter företaget som levererar den digitala tidningen och deras webbapplikation heter Prenly.

 

Enbart webbtidning
Om du är en av dem som vill läsa Hembygden enbart som webbtidning, vänligen meddela det här till din egen Hembygdsförening.

Om du prenumererar på tidningen så ta kontakt med oss på FSH, endera via telefon eller e-post.

 

Hembygden 2024
Nästa år utkommer Hembygden med tre nummer; två papperstidningar och en digital tidning.

Nummer 1-2024 kommer att finnas endast som e-tidning i webbapplikationen.