Information kring föreningshusrenovering

08.04.2024 kl. 16:16
-Svenska Kulturfonden informerar-

Bästa föreningsaktiva,

Svenska kulturfonden har i över 10 års tid haft en särskild ansökningsomgång för renovering av föreningshus. Under årens lopp har vi strävat till att förbättra era möjligheter att
genomföra lyckade projekt. År 2021 gjorde vi det möjligt att ansöka om bidrag för hus som föreningen hyr samt en större satsning på konditionsgranskningar och planering.

Inför ansökningstiderna 2024 kan ni notera följande:
• I år har vi för andra året (av tre) öronmärkt 150 000 euro för energieffektiverande åtgärder och klimatsmarta energilösningar, exempelvis byte av värmekälla, renovering av
värmesystem, montering av solpaneler eller anskaffning av intelligenta styrsystem. Vi beviljar bidrag för max 50 procent av projektkostnaden.
• Övriga renoveringsåtgärder (t.ex fönsterrenovering, takbyte, fasadrenovering) kan sökas som normalt.
• Det maximala beloppet för åtgärder är enligt justeringen 2023: 15 000 euro/ansökan.

Ansökningen är öppen som tidigare år, 1-30.4.2024 och 1-30.9.2024 och hittas på https://ansokan.kulturfonden.fi/ samt https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/

Vi vill också påminna om att ni som beviljas bidrag av Finlands Hembygdsförbund också kan söka bidrag av oss!

Tveka inte att ta kontakt,
Joel Johansson
Fastighetschef
050-3540802
joel.johansson@kulturfonden.fi

Ladda ner infobrevet