Formulär för tips och förslag inför kommande Hembygdsdagar

Nästa Hembygdsdagar ordnas år 2024 i Åboland. Vi vill från förbundets sida välkomna er att ge förslag på teman, föreläsningar osv inför kommande Hembygdsdagar. Nedan finns ett formulär att fylla i för att ge oss tips och förslag på saker som kan vara intressanta som berör Hembygdsdagarna. 

Skriv siffran 9 med bokstäver: