Tidningen Hembygden

 

Finlands Svenska Hembygdsförbund utger tidningen Hembygden, som är ett språkrör för det finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet. Tidningen har en upplaga på närmare 11 000 ex. och utkommer tre gånger per år och sänds till medlemsföreningarnas medlemshushåll, prenumeranter, organisationer, kommuner, bibliotek, medborgarinstitut, museer m.m.

Hembygden skriver om kultur- och hembygdsliv i Svenskfinland, skriver reportage om hembygdsmuseer, föreningar, gör personporträtt, samt publicerar aktuella nyheter och information inom förbundets verksamhetsfält. 
Som chefredaktör och ansvarig utgivare fungerar Susanne Lagus.

 

Prenumerera på Hembygden

Du kan även som privatperson prenumerera på Hembygden. Priset på en årsprenumeration är 18 €.

Ifall du vill prenumerera på Hembygden kan du mejla namn och adress till oss på forbundet@hembygd.fi så att vi kan lägga in dina uppgifter i vårt register. 

Vid frågor, kontakta Susanne Lagus, susanne.lagus@hembygd.fi, tel.  040 - 1841 668

Faktura för prenumerationen skickas i mars och gärna per e-post.
Om du vill ta emot fakturan som pdf till din e-post, fyll i dina uppgifter under fliken "Formulär för kontaktuppgifter".