Inspirationsmingel för föreningar


Finlands svenska hembygdsförbund arrangerar månatliga inspirationsmingel, dvs digitala träffar (på zoom) där våra medlemsföreningar får möjlighet att lära känna varandra, erbjuda stöd till varandra och få inspiration.

Varje träff inleds med en presentation där en förening delar sina erfarenheter kring en ny eller etablerad verksamhetsform, eller ger användbara tips inom områden som berör föreningsverksamhet. Efter presentationen öppnar vi upp för frågor och diskussion, där alla är välkomna att delta och utbyta tankar om olika ämnen.

 

Har er förening ordnat ett lyckat evenemang
eller har ni någon pågående verksamhet
som ni vill berätta om på ett inspirationsmingel?

Ta gärna kontakt!

 Nästa inspirationsmingel
 

 

Kontakt


 

 

 

Marion Kwiatkowski
- Projektledare Hembygdsakademin -
E-post: marion.kwiatkowski(ä)hembygd.fi