Inspirationsmingel för föreningar


Finlands svenska hembygdsförbund arrangerar månatliga inspirationsmingel, dvs digitala träffar (på zoom) där våra medlemsföreningar får möjlighet att lära känna varandra, erbjuda stöd till varandra och få inspiration.

Varje träff inleds med en presentation där en förening delar sina erfarenheter kring en ny eller etablerad verksamhetsform, eller ger användbara tips inom områden som berör föreningsverksamhet. Efter presentationen öppnar vi upp för frågor och diskussion, där alla är välkomna att delta och utbyta tankar om olika ämnen.

 

Har er förening ordnat ett lyckat evenemang
eller har ni någon pågående verksamhet
som ni vill berätta om på ett inspirationsmingel?

Ta gärna kontakt!


 Nästa inspirationsmingel: Nytt blir också gammalt – utmaningar och nyskapande lösningar inom arkivarbete

 

Jan Lindgård, kulturintresserad glad amatör från Kamratförbundet i skären, berättar om sitt arbete med olika arkivprojekt (Teaterboulage rfs arkiv, PopRockArkivet, och projektet Rädda smalfilmen).

Projekten berör olika former av kultur, med det gemensamma är att de sysslar och har sysslat med tämligen nya fenomen. Lindgård diskuterar tekniska lösningar och kunskaper som krävs för arkivarbetet.

 

När? 29.04 kl. 18.00 – 19.00

Var?  på Zoom  (länken skicks ut per e-post och i medlemsbrevet)

 

 

Kontakt


 

 

 

Marion Kwiatkowski
- Projektledare Hembygdsakademin -
E-post: marion.kwiatkowski(ä)hembygd.fi