Garantiföreningens stiftande möte i Åbo 3.5.2023

Garantiföreningen för Finlands svenska hembygdsförbund kallar
till ett stiftande möte. Medlemmarna och övriga intresserade är välkomna. Mötet ordnas som hybridmöte, dvs man kan också delta på distans via zoom.

Ärenden:
godkännande av stadgarna
undertecknande av stiftelseurkunder
val av förtroendevalda,
genomgång av verksamhetsberättelse och bokslut.
godkännande av verksamhetplan för år 2023

Vill du delta på distans så anmäl dig till forbundet(ä)hembygd.fi, så skickar vi möteslänken till zoom.
Anmälan kan också göras per telefon till Susanne Lagus 040- 1841 668
 

Plats: SFV:s mötelokal, Tavastgatan 30, Åbo
Tid: 3.5.2023, kl. 18:30

 

Garantiföreningen grundades i maj år 1999 men har inte varit registrerad. Föreningen har ca 120 medlemmar.

VÄLKOMNA
 

Ladda ner brevet som skickades ut 18.4.2023
Förslag till stadgar