Garantiföreningens syfte är att ideellt och ekonomiskt stöda det finlandssvenska hembygdsarbetet genom egen verksamhet
samt via Finlands svenska hembygdsförbund r.f.
Föreningen har ca 120 medlemmar.
 

Grantiföreningen grundades i maj år 1999 men har fram till maj 2023 varit en oregistrerad förening.  
Garantiföreningens stiftande möte hölls i Åbo 3.5.2023 och 25.5.2023
registrerades föreningen med namnet Garantiföreningen för Finlands svenska hembygdsförbund rfStadgar