Garantiföreningens syfte är att ideellt och ekonomiskt stöda det finlandssvenska hembygdsarbetet genom egen verksamhet
samt via Finlands svenska hembygdsförbund r.f.
Föreningen har ca 120 medlemmar.

De som prenumererar på tidningen Hembygden kommer från år 2024
att bli medlem i Garantiföreningen. Det här medför inga skyldigheter
men rättigheten att delta i medlemsmötet som hålls på en av styrelsen fastställd dag före utgången av maj månad.
 

Grantiföreningen grundades i maj år 1999 men har fram till maj 2023 varit en oregistrerad förening.  
Garantiföreningens stiftande möte hölls i Åbo 3.5.2023 och 25.5.2023
registreades föreningen med namnet Garantiföreningen för Finlands svenska hembygdsförbund rfStadgar