Medlem i Fsh

Finlands svenska hembygdsförbund har inte personmedlemmar utan det är föreningar och kommuner som är medlemmar.

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 95 €/år och berättigar till yttrande- samt rösträtt under stämmorna, en vår- och en höststämma som arrangeras på olika orter i Svenskfinland.

Samverkande medlemmar betalar 50 €/år och har närvaro- och yttranderätt vid förbundets möten.

Kommuner betalar 100 €.

Som medlemsförmån får båda kategoriernas medlemmar
-tidningen Hembygden till alla sina medlemshushåll.
-möjlighet att få gratis hemsidor. 

Medlemsföreningen kan också få föreningsverktyget Desky där katalogiseringsprogrammet Katalogen finns. Årsavgift för Katalogen är 125€

Övriga funktioner i Desky, medlemslistor, bokföringsprogram och dokument är avgiftsbelagda och kan beställas av Webbhuset.

 

Förteckning över medlemsföreningarna