Lär dig skriva föreningens historik

 

Många föreningar står inför ett jubileum eller funderar av andra orsaker på att dokumentera sin historia. Men hur ska man göra om man vill skriva föreningens historik och vad behöver man tänka på?

Kom med på en digital kurs under fyra tillfällen om hur man skriver föreningens historik med start 28 mars. Du kan välja att delta i alla tillfällen eller bara de som intresserar dig. Kursen riktar sig till föreningsaktiva som är intresserade av att dokumentera föreningens historia. Du kan ställa frågor till föreläsarna på förhand i samband med anmälan och under själva kurstillfällena. Kursen arrangeras av Finlands Svenska Hembygdsförbund, Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Svenska folkskolans vänner.

Läs mer om kursen och anmäl dig senast 21.3 på SFV:s hemsida.

Vänligen skriv i meddelanderutan vilka tillfällen du deltar i.

 

Program
 

Tisdagen den 28.3 kl. 18.30–20. Henry Nygård – Upplägg av arbetet. Hur undviker man misstag, effektivisera arbetet och går från text till färdig bok?

Torsdagen den 30.3 kl. 18.30–20. Nils Erik Villstrand – Källor, källhänvisning och källkritik. Var hittar man material och vad kan man utläsa av källorna?

Tisdagen den 11.4 kl. 18.30–20. Tove Ørsted – Rättigheter och användning av bilder i tryck och digitalt. Samt Susanne Lagus - Varifrån kan föreningar ansöka om bidrag för arbetet med föreningens historik?

Torsdagen den 13.4 kl. 18.30–20. Christoffer Holm – Intervjuteknik, skrivprocessen och användning av materialet. Vilka frågor ska man ställa vid en intervju och hur kan man använda materialet för t.ex. teater eller film?

 

 

Föreläsning om fotografier och rättigheter 16.2.2023

FSH ordnar i samarbete med SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) en online föreläsning med fokus på sådant som berör publicering av fotografier. Föreläsningen tar upp bland annat upphovsrätt och publicering, användning av licenser och hantering av personuppgifter. Föreläsare är Tove Ørsted, sakkunnig inom arkivfunktioner vid Aalto-universitetet.

Har ni frågor som ni önskar få svar på under föreläsningen kan ni skicka in dem i förväg t.ex. i samband med anmälan.

Max. antal deltagare är 20 personer.

Torsdagen den 16.2 kl. 18:00 – 19:30 på Zoom.

Anmälning senast 13.2 till forbundet@hembygd.fi