Volontärsamordning i museer

18.04.2024 kl. 18.00 – 20.00

Kursen bygger på samlad kunskap från fyra Nordplusprojekt där vi studerat volontärers motivation och museernas inställning till volontärverksamhet samt tagit fram pedagogiska metoder för att utveckla volontärverksamheten vid Nordens museer och arkiv.

Under kursen kommer vi att utforska olika frågeställningar och dilemma, där deltagarna har möjlighet att dela sina egna erfarenheter och diskutera utifrån sin verksamhets kontext. Vi kommer även att ta del av exempel på volontärverksamhet vid museer och arkiv i Norden. Genom att engagera oss med dessa frågeställningar kommer vi att förbereda oss för att skapa och implementera en effektiv volontärpolicy som passar vårt museum.

Kursen dras av Lowissa Wallgren Frånberg, Tillförordnad Föreståndare, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik.

Sista anmälningsdag: 15 april.

Anmäl dig här
 Plats
Microsoft Teams (länk skickas ut till alla anmälda)