Bokmässan i Helsingfors 26-29.10.2023

Finlands svenska hembygdsförbund deltar i mässan med egen monter, nr 6t41

Hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper och även privatpersoner erbjuds möjlighet att ställa ut och sälja
hembygdslitteratur, gärna nyutgiven. Även gratisbroschyrer kan delas ut.
Förbundet ansvarar för försäljningen och uppbär en provision på 10 % av försäljningsintäkterna

 

Anmälning

Ladda ner och fyll i anmälningsblanketten som skickas senast 17.10.2022 till forbundet@hembygd.fi
   Anmälningsblankett 
 

Blanketten kan också skickas per post till:
Finlands svenska hembygdsförbund,
Handelsesplanaden 10 D,
65100 VASA

Kom ihåg att uppge i anmälningsblanketten hur böckerna hämtas till försäljning.
 

Lämna böcker till försäljning

Böckerna kan föras eller skickas till Mässcentret, monter 6t41 eller till I-B Sandström i Grankulla. 
Kontaktuppgifter mm skickas i den bekräftelse du får på din anmälning.

Böckerna som lämnas till försäljning, d.v.s. de som inte förs direkt till Mässcentret, bör vara oss tillhanda senast 22.10.2023. 

KartaFsh:s monter utmärkt
Karta, större format, av hela mässområdet, monter 6t41 utmärkt
 

Konkurrensen är hård, och de stora förlagen bjuder ut många billiga böcker. Erfarenheten har visat att det kan löna sig att sälja till mässpris så att kunderna tycker att de skall passa på. Det lönar sig inte att skicka/föra alltför många ex av varje bok, förutom om boken är en förväntad storsäljare.  

Bokmässans webbsida